På Kvarteret Grytevad i Åstorps kommun finns nu möjlighet för dig att reservera ditt framtida boende. 15 st enplanhus med smakfull arkitektur omgiven av sköna naturområden uppförs med start juni 2018, först till kvarn principen.  

Husen

Området

Planlösning

ENTREPRENÖR

Prenadia erbjuder byggnads lösningar och byggnationer av nyckelfärdiga bostadshus.
Vårt säte är i Helsingborg med arbetsområde över större delar av skåne.


Prenadia Sverige AB
Box 834  251 08 Helsingborg
info@prenadia.com

www.prenadia.com

PROJEKTKALENDERN

Byggstart Etapp 1.  2018-06-18