På Kvarteret Grytevad i Åstorps kommun finns nu möjlighet för dig att reservera ditt framtida boende. Här uppförs enplanhus med smakfull arkitektur omgiven av sköna naturområden.   

Husen

Området

Planlösning

PROJEKTKALENDERN

Byggstart Etapp 1.  2018-06-18

 Inflyttning Hus 1 Dec-2018
 Inflyttning Hus 2 Juli -2019
  Inflyttning Hus 3 Okt -2019