köpprocessen

KÖPPROCESSEN OCH BETALNINGSUPPLÄGGET - FYRA ENKLA STEG


1. RESERVATION OCH AVTALSSKRIVNING

Vi tillämpar ”först till kvarn” principen, dvs ingen budgivning. När du tagit beslut om att köpa tomten/huset är det dags att skriva avtal. Har ni inte hunnit få ett lånelöfte ännu så kan ni reservera ett hus tills allt är klart med banken dock maximalt i en veckas tid. Reservationen är kostnadsfri. I detta projekt skrivs två bindande avtal, ett köpeavtal för tomten och ett entreprenadavtal för entreprenaden, dvs uppförandet av själva huset. Dessa två avtal är beroende av varandra, och det går inte att skriva avtal på enbart tomt eller entreprenad. Prenadia AB är säljare av fastigheten (tomten) och entreprenaden. Bjurfors ansvarar enbart för förmedlingen av fastigheten (tomten), men inte för förmedlingen av entreprenaden. När avtalen är undertecknade av båda parter är köpet bindande.

2. BETALNING

Det totala priset för varje enhet består dels av en köpeskilling för fastigheten (tomten), dels av en kostnad för byggnadsentreprenaden (huset). Gällande köpeskillingen för fastigheten (tomten) betalas köpeskillingen vid tillträdet som skall ske i nära anslutning till kontraktsskrivningen. Utöver köpeskillingen tillkommer kostnader för lagfart och eventuella pantbrev. Kostnaden för byggentreprenaden (huset) betalas efterhand som huset färdigställs. Entreprenadkontraktet innehåller en betalningsplan som anger när de fyra delbetalningarna av byggentreprenaden ska betalas. Se nedan. BETALNINGSUPPLÄGG ENTREPRENAD (HUS)
1. 10 % av entreprenadkostnaden faktureras i anslutning till avtalsskrivning.
2. 20 % av entreprenadkostnaden faktureras i anslutning till resning av stomme/tak.
3. 20% av entreprenadkostnaden faktureras i anslutning till inredningsleverans.
4. 50% av entreprenadkostnaden faktureras efter godkänd slutbesiktning strax innan tillträdet till ditt nya hus.

3. BESIKTNING

Inför inflyttningen genomför en oberoende besiktningsman en slutbesiktning av din bostad tillsammans med dig och byggherren. Denna säkerställer att bostaden uppfyller de regler och normer som gäller för nya bostäder. Två år efter den aktuella inflyttningen har du som ägare rätt till en garantibesiktning där eventuella fel och brister från slutbesiktningen granskas. Vid detta tillfälle kontrolleras även garantifel.


4. INFLYTTNING
Du blir meddelad om tid för inflyttning ca tre månader före själva inflyttningsdatumet. Från byggstart tills huset är inflyttningsklart beräknas tiden till sex till åtta månader. 

Att köpa nyproduktion?


Intresseanmälan
När du hittar en bostad  som du tycker är intressant kan du lämna en intresseanmälan. Så fort du har gjort en intresseanmälan så registrerar vi den och du får löpande information om projektet. Om projektet har pågående försäljning så kommer en av våra mäklare att kontakta dig och erbjuda dig en visning. Du kan anmäla ditt intresse genom att ringa vår mäklare på tel: 042-611 41 03

Finansiering
För att få köpa en bostad så måste du ha fyllt 18 år och finansieringen för detta skall vara klart. 
Så här går det till med betalningen för:

Äganderätt
Du betalar en handpenning på 20%. Sex månader före tillträde betalar du för tomten där din nya bostad byggs och resterande del betalar du på tillträdesdagen.

Lånelöfte
I samband med köpet kommer vi ta en kreditupplysning. Du behöver normalt sett inte något lånelöfte för att köpa en ny bostad av oss, men vi rekommenderar starkt att du pratat med din bank innan du köper bostaden då du ingår ett bindande avtal. I de fall du har en låg taxerad inkomst kan vi komma att begära att du kompletterar med ett lånelöfte.

Huset byggs
Under byggtiden anordnar vi bland annat en byggplatsvisning där du får se det nya huset ta form och du får möjlighet att träffa dina nya grannar. I vår kundportal får du löpande information om vad som sker kring byggandet av huset och andra nyheter som vi vill informera dig om. 

Besiktning och inflyttning
Cirka en månad innan tillträde gör vi en gemensam besiktning av bostaden. Sedan är det äntligen dags för nyckelutlämning och tillträde! Här har vi samlat massor av tips om hur du kan planera inför flytten».


Garantier och försäkringar
Äganderätt
Garantitiden är två år plus en ansvarstid på ytterligare åtta år. Två år efter inflyttning sker en 2-års besiktning av en opartisk besiktningsman.